Zgromadzenie:
Szarytki

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 17:01

Nazwa zgromadzenia: Szarytki

Inne przyjęte nazwy polskie: Siostry miłosierdzia

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

Skrócona nazwa łacińska: FdC

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Wybrane nazwy obcojęzyczne: franc.: Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul; włos.: Figlie della Carità di San Vinzenzo de' Paoli

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe