Zgromadzenie:
Barnabici

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 25.07.2015 00:53 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Barnabici

Inne przyjęte nazwy polskie: paulianie, barnabitae, barnabitarum; ; Zgromadzenie Księży Świętego Pawła - Ojców Barnabitów; Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli Decollati

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Księży Świętego Pawła - Barnabitów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli - Barnabitarum

Skrócona nazwa łacińska: B; CRSP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kleryckie

Opis:

Założeni 1530, w: Mediolan, przez: św. Antoni Maria Zaccaria. Zatwierdzenie papieskie 18.02.1533, Klemens VII. W Polsce od 1990 r.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)