Zgromadzenie:
Urszulanki szare

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 09:18 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Urszulanki szare

Inne przyjęte nazwy polskie: urszulanki SJK, Urszulanki Serca Jezusa Konającego

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonizantis

Skrócona nazwa polska: USJK

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, nieklauzurowe

Opis:

zał. 7.06.1920 przez bł. Urszulę Ledóchowską, zatw. SA 21.11.1930
charyzmat: wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, pomoc najb. potrzeb.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)