Zgromadzenie:
Bartolomici

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 02.09.2016 11:49 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Bartolomici

Inne przyjęte nazwy polskie: bartoszkowie; księża życia wspólnego; księża komuniści; komuniści; kommuniści

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zgromadzenie Kleryckie Księży Życia Wspólnego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Institutum Clericorum Saecularium in Communi Viventium; Institutum Sacerdotum Saecularium in Communi Viventium

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne, nowego typu

Rodzaj zgromadzenia: męskie, bezhabitowe, kleryckie

Opis:

założone pod nazwą Zgromadzenia Księży Świeckich w roku 1640 we wsi Logman w elektoracie bawarskim przez salzburskiego kanonika Bartłomieja Holzhausera, zatwierdzone przez papieżaInnocentego XI w 1680 roku. W Polsce od lat 80. XVII w. (Warszawa, następnie Węgrów). Prezes krajowy rezydował na ogół w Węgrowie, podlegał biskupowi miejsca (tu: łuckiemu]. Prowadzili seminaria, na których czele stali regensi (zw. też dyrektorami)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów: