Zgromadzenie:
Wizytki

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 04.12.2012 10:27

Nazwa zgromadzenia: Wizytki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Wizytki

Obrządek: inny