Zgromadzenie:
Bazylianki

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 25.07.2015 01:40 | Autor opisu: Marek Derwich

Nazwa zgromadzenia: Bazylianki

Inne przyjęte nazwy polskie: bazyljanki; Siostry Świętego Krzyża; Sorores Basilianae

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Siostry Zaknu Świętego Bazylego Wielkiego,

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Basili Magni

Skrócona nazwa łacińska: OSBM

Obrządek: greckokatolicki (unicki)

Typ zgromadzenia: kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Opis:

zakon założony w 1878 r., wczesniej bazylianki tworzyły niezależne monastery, jak np. benedyktynki

Źródła opracowań (w tym bibliografia)