Zgromadzenie:
Bonifratrzy

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 11:43

Nazwa zgromadzenia: Bonifratrzy

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sancti Joannis de Deo; Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo

Skrócona nazwa łacińska: OH

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Rodzaj zgromadzenia: męskie