Zgromadzenie:
Magdalenki

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.07.2013 13:52

Nazwa zgromadzenia: Magdalenki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Sanctae Mariae Magdalenae de Poenitentia

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: czynne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie