Źródło:
Trajdos Tadeusz M., Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej, „Nasza Przeszłość”, 119, 2013, s. 21-66

Wprowadzono: 20.01.2014 10:26 | Ost. aktualizacja: 17.01.2015 20:49

Autor / współautorzy: Trajdos Tadeusz M.

Tytuł: Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej

Czasopismo: Nasza Przeszłość

Rocznik / tom: 119

Rok: 2013

Strony: s. 21-66

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

s. 65-66, summary: The oldest foundations for Canons Regular of the Penitence in Diocese of Vilnius