Źródło:
Chotkowski Władysław, Historya polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy, t. 1, Kraków, G. Gebethner i Sp. : z zasiłkiem Akademii Umiejętności, 1909, ss. XXIV, 444

Wprowadzono: 22.09.2014 16:48 | Ost. aktualizacja: 14.01.2015 21:36

Autor / współautorzy: Chotkowski Władysław

Tytuł: Historya polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy

Tom / tomy oraz część / części: t. 1

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: G. Gebethner i Sp. : z zasiłkiem Akademii Umiejętności

Rok / lata wydania: 1909

Strony: ss. XXIV, 444

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

s. 199-254: Zniesienie jezuitów w Galicji. Fundasz pojezuicki

Dokument elektroniczny

Pozostałe tomy