Źródło:
Piramidowicz Dorota, Kościół i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich w Krzemienicy, [w:] Maria Kałamajska-Saeed (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2), t. 2, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006, ss. 451, [374]

Wprowadzono: 15.01.2015 10:51 | Ost. aktualizacja: 17.03.2015 16:23

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Piramidowicz Dorota

Tytuł: Kościół i klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich w Krzemienicy

Redaktor / współredaktorzy: Maria Kałamajska-Saeed

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2

Tom / tomy oraz część / części: t. 2

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury

Rok / lata wydania: 2006

Strony: ss. 451, [374]