Źródło:
Komarynska Helena, Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku = The Brothers Hospital in Krakow in th Seventeenth and Eighteenth Centuries, (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 347, Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce, red. Marian Surdacki, 2), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2010, ss. 384

Wprowadzono: 21.01.2015 18:52 | Ost. aktualizacja: 21.01.2015 18:52

Autor / współautorzy: Komarynska Helena

Tytuł: Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku = The Brothers Hospital in Krakow in th Seventeenth and Eighteenth Centuries

Seria / seria i podserie: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 347, Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce, red. Marian Surdacki, 2

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Naukowe KUL

Rok / lata wydania: 2010

Strony: ss. 384

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

23 il., 12 tab. + 26 il. na wkładce, bibliografia, streszczenie w języku angielskim