Źródło:
Samek Jan, Unikalny Grób Chrystusa z drugiej połowy XVIII wieku w klasztorze klarysek w Starym Sączu (komunikat), „Krakowskie Studia Małopolskie”, 7, 2003, s. 361-372

Wprowadzono: 22.01.2015 13:53 | Ost. aktualizacja: 22.01.2015 13:53

Autor / współautorzy: Samek Jan

Tytuł: Unikalny Grób Chrystusa z drugiej połowy XVIII wieku w klasztorze klarysek w Starym Sączu (komunikat)

Czasopismo: Krakowskie Studia Małopolskie

Rocznik / tom: 7

Rok: 2003

Strony: s. 361-372