Źródło:
Bruździński Andrzej, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich, Kraków, Unum, 2003, ss. 448

Wprowadzono: 07.10.2013 13:38 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:34

Autor / współautorzy: Bruździński Andrzej

Tytuł: Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Unum

Rok / lata wydania: 2003

Strony: ss. 448

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

kasaty: s. 90-96; Aneks I. Książki pochodzące z bibliotek klasztornych marków na ziemiach polskich, s. 277-291 [164 tytuły]; Aneks II. Fragment katalogu z XIX w. bibliotek w kościele św. Marka w Krakowie, s. 293-327 [447 pozycji]; Aneks III. Wykaz kanoników regularnych od pokuty w klasztorach na ziemiach polskich (w latach 1325-1831), s. 329-376 [układ chronologiczny, od s. 369 ostatni markowie]