Źródło:
Byczkowska-Sztaba Jolanta, Repertuar muzyczny kapeli cysterskiej w Pelplinie w świetle nowo odnalezionych dokumentów, [w:] Andrzej M[arek] Wyrwa (red.), Ingenio et humilitate, Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, (Liber Amicorum, 2), Katowice, Biblioteka Śląska, 2007, s. 425-438

Wprowadzono: 22.01.2015 20:15 | Ost. aktualizacja: 22.01.2015 20:15

Autor / współautorzy: Byczkowska-Sztaba Jolanta

Tytuł: Repertuar muzyczny kapeli cysterskiej w Pelplinie w świetle nowo odnalezionych dokumentów

Redaktor / współredaktorzy: Andrzej M[arek] Wyrwa

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Ingenio et humilitate, Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich

Seria / seria i podserie: Liber Amicorum, 2

Miejsce / miejsca wydania: Katowice

Oficyna wydawnicza: Biblioteka Śląska

Rok / lata wydania: 2007

Strony: s. 425-438

Inne z tej serii