Źródło:
Adamska Anna, Klasztor jako rajski ogród. Arenga dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego dla klasztoru paulinów w Pińczowie z 1449 roku, [w:] Henryk Gapski (red.), Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz. 1, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998, s. 229-233

Wprowadzono: 23.01.2015 11:01 | Ost. aktualizacja: 23.01.2015 11:01

Autor / współautorzy: Adamska Anna

Tytuł: Klasztor jako rajski ogród. Arenga dokumentu Zbigniewa Oleśnickiego dla klasztoru paulinów w Pińczowie z 1449 roku

Redaktor / współredaktorzy: Henryk Gapski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego

Tom / tomy oraz część / części: cz. 1

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Rok / lata wydania: 1998

Strony: s. 229-233