Źródło:
Kumor-Gomułka Bożena, Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej - dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym = Church libraries from Wrocław and the project of Silesian Central Library - why yes, why not? Idea of the Municipal Library in Wrocław before and next to the dissolution, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 96-97

Wprowadzono: 27.01.2015 10:48 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:07

Autor / współautorzy: Kumor-Gomułka Bożena

Tytuł: Wrocławskie księgozbiory kościelne w projekcie Śląskiej Biblioteki Centralnej - dlaczego tak, dlaczego nie? Kształtowanie idei zorganizowania zjednoczonej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w okresie przed- i posekularyzacyjnym = Church libraries from Wrocław and the project of Silesian Central Library - why yes, why not? Idea of the Municipal Library in Wrocław before and next to the dissolution

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 96-97

Dokument elektroniczny