Źródło:
Górniak Marek R., Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r. = Dissolution of monasteries in Głogów in 1810, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 54-55

Wprowadzono: 27.01.2015 10:53 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:05

Autor / współautorzy: Górniak Marek R.

Tytuł: Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r. = Dissolution of monasteries in Głogów in 1810

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 54-55

Dokument elektroniczny