Źródło:
Skrzywanek Paweł, Dzieje renowacji zabudowań poklasztornych opactwa cystersów w Lubiążu = History of the renovations of the Cistercian abbey in Lubiąż after its dissolution, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 148-149

Wprowadzono: 27.01.2015 11:00 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:08

Autor / współautorzy: Skrzywanek Paweł

Tytuł: Dzieje renowacji zabudowań poklasztornych opactwa cystersów w Lubiążu = History of the renovations of the Cistercian abbey in Lubiąż after its dissolution

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 148-149

Dokument elektroniczny