Źródło:
Zdanek Maciej, Losy archiwów i bibliotek małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r. = Fates of Little Poland Cistercian archives and libraries after dissolutions of their abbeys in 1819, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 186-187

Wprowadzono: 27.01.2015 11:29 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:09

Autor / współautorzy: Zdanek Maciej

Tytuł: Losy archiwów i bibliotek małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r. = Fates of Little Poland Cistercian archives and libraries after dissolutions of their abbeys in 1819

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 186-187

Dokument elektroniczny