Źródło:
Żerelik Rościsław, Inwentaryzacja dokumentów poklasztornych w Archiwum Prowincjonalnym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) = Inventorying of post-monastic documents in the Provincial Archive of Wrocław, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 188-189

Wprowadzono: 27.01.2015 11:59 | Ost. aktualizacja: 15.11.2016 09:10

Autor / współautorzy: Żerelik Rościsław

Tytuł: Inwentaryzacja dokumentów poklasztornych w Archiwum Prowincjonalnym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) = Inventorying of post-monastic documents in the Provincial Archive of Wrocław

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2010

Strony: s. 188-189

Dokument elektroniczny