Źródło:
Borys Alicja, Album Amicorum Johanna Reimanna (1544-1597). Najstarszy znany sztambuch w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:] Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec, (Res Publica Doctorum Silesiaca, 5), Dresden-Wrocław, Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, s. 109-128

Wprowadzono: 27.01.2015 14:45 | Ost. aktualizacja: 27.01.2015 14:45

Autor / współautorzy: Borys Alicja

Tytuł: Album Amicorum Johanna Reimanna (1544-1597). Najstarszy znany sztambuch w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Redaktor / współredaktorzy: Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec

Seria / seria i podserie: Res Publica Doctorum Silesiaca, 5

Miejsce / miejsca wydania: Dresden-Wrocław

Oficyna wydawnicza: Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 109-128

Inne z tej serii