Źródło:
Glemma Tadeusz, Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie, [w:] Stefan Wierczyński (red.), Bibljoteki Wielkopolskie i Pomorskie, Poznań, Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Bibljofilów i II Zjazdu Bibljotekarzy Polskich, 1929, s. 289-294

Wprowadzono: 03.02.2015 11:24 | Ost. aktualizacja: 03.02.2015 11:24

Autor / współautorzy: Glemma Tadeusz

Tytuł: Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie

Redaktor / współredaktorzy: Stefan Wierczyński

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Bibljoteki Wielkopolskie i Pomorskie

Miejsce / miejsca wydania: Poznań

Oficyna wydawnicza: Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Bibljofilów i II Zjazdu Bibljotekarzy Polskich

Rok / lata wydania: 1929

Strony: s. 289-294

Dokument elektroniczny