Źródło:
Góra Barbara, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000, (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Prace Monograficzne, 467), Kraków, Wydawnictwo Naukowe AP, 2007, ss. 567

Wprowadzono: 03.02.2015 11:49 | Ost. aktualizacja: 03.02.2015 11:49

Autor / współautorzy: Góra Barbara

Tytuł: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000

Seria / seria i podserie: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Prace Monograficzne, 467

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Naukowe AP

Rok / lata wydania: 2007

Strony: ss. 567