Źródło:
Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz, Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu, [w:] Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Juliusz Raczkowski (red.), Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2014, s. 79-116

Wprowadzono: 04.02.2015 14:36 | Ost. aktualizacja: 04.02.2015 14:36

Autor / współautorzy: Jakubek-Raczkowska Monika, Raczkowski Juliusz

Tytuł: Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu

Redaktor / współredaktorzy: Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Juliusz Raczkowski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacji

Miejsce / miejsca wydania: Toruń

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo UMK

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 79-116