Źródło:
Jurkowski Roman, Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 19, 2003, s. 260-286

Wprowadzono: 04.02.2015 15:01 | Ost. aktualizacja: 04.02.2015 15:01

Autor / współautorzy: Jurkowski Roman

Tytuł: Sytuacja polityczna w guberni wileńskiej, stosunek władz do religii katolickiej, ludności polskiej, litewskiej i białoruskiej w świetle dwóch raportów gubernatora Dymitra Lubimowa z 1907 i 1908 roku

Czasopismo: Białoruskie Zeszyty Historyczne

Rocznik / tom: 19

Rok: 2003

Strony: s. 260-286

Dokument elektroniczny