Źródło:
Chodynicki Ignacy, Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów Zakonu Karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie a później pod panowaniem Austryji, Rossyji i Pruss zostających = Historical message of the foundations of monasteries of the Order of Carmel, formerly located in Poland and Lithuania, and later under the rule of Austria, Russia and Prussia, Lwów, Wydanie Kajetana Jabłońskiego, 1846, ss. 109

Wprowadzono: 07.10.2013 14:15 | Ost. aktualizacja: 29.01.2015 11:49

Autor / współautorzy: Chodynicki Ignacy

Tytuł: Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów Zakonu Karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie a później pod panowaniem Austryji, Rossyji i Pruss zostających = Historical message of the foundations of monasteries of the Order of Carmel, formerly located in Poland and Lithuania, and later under the rule of Austria, Russia and Prussia

Miejsce / miejsca wydania: Lwów

Oficyna wydawnicza: Wydanie Kajetana Jabłońskiego

Rok / lata wydania: 1846

Strony: ss. 109

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

kasaty: Rozdz. VII: O stanie teraźniejszym klasztorów zakonu Karmelitańskiego w Galicyji i krajach zakordonowych, s. 88–94, szcz. s. 89–90, 93, 94; oraz: Spis alfabetyczny klasztorów zakonu Karmelitów fundowanych w Polsce, na Rusi i w Litwie, s. 100–109, w Uwaga wpisana data ew. kasaty.

Dokument elektroniczny