Źródło:
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu z 101 ilustracjami i mapą województw, Łuck, nakł. Wołyńskiego Tow. Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1929

Wprowadzono: 06.02.2015 10:38 | Ost. aktualizacja: 06.02.2015 10:38

Autor / współautorzy: Orłowicz Mieczysław

Tytuł: Ilustrowany przewodnik po Wołyniu z 101 ilustracjami i mapą województw

Miejsce / miejsca wydania: Łuck

Oficyna wydawnicza: nakł. Wołyńskiego Tow. Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Rok / lata wydania: 1929

Dokument elektroniczny