Źródło:
Lambrecht Karen, Über die Vertreibung der Bernhardiner aus Breslau, [w:] Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec, (Res Publica Doctorum Silesiaca, 5), Dresden-Wrocław, Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, s. 269-282

Wprowadzono: 08.02.2015 10:38 | Ost. aktualizacja: 08.02.2015 10:38

Autor / współautorzy: Lambrecht Karen

Tytuł: Über die Vertreibung der Bernhardiner aus Breslau

Redaktor / współredaktorzy: Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec

Seria / seria i podserie: Res Publica Doctorum Silesiaca, 5

Miejsce / miejsca wydania: Dresden-Wrocław

Oficyna wydawnicza: Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 269-282

Inne z tej serii