Źródło:
Koredczuk Józef, Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu, [w:] Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec, (Res Publica Doctorum Silesiaca, 5), Dresden-Wrocław, Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, s. 283-298

Wprowadzono: 08.02.2015 10:40 | Ost. aktualizacja: 08.02.2015 10:40

Autor / współautorzy: Koredczuk Józef

Tytuł: Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu

Redaktor / współredaktorzy: Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec

Seria / seria i podserie: Res Publica Doctorum Silesiaca, 5

Miejsce / miejsca wydania: Dresden-Wrocław

Oficyna wydawnicza: Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Rok / lata wydania: 2012

Strony: s. 283-298

Inne z tej serii