Źródło:
Zawadzka Krystyna, Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), [w:] Jerzy Kłoczowski (red.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 1975, s. 289-389

Wprowadzono: 13.02.2015 12:25 | Ost. aktualizacja: 13.02.2015 12:25

Autor / współautorzy: Zawadzka Krystyna

Tytuł: Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810)

Redaktor / współredaktorzy: Jerzy Kłoczowski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972

Tom / tomy oraz część / części: t. 2

Miejsce / miejsca wydania: Warszawa

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów

Rok / lata wydania: 1975

Strony: s. 289-389