Źródło:
Żerelik Rościsław, Sobótka - miasto kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w średniowieczu, [w:] Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz (red.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Series I, Colloquia, 4), Wrocław-Opole, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR), 2000, s. 187-198

Wprowadzono: 18.02.2015 10:59 | Ost. aktualizacja: 18.02.2015 10:59

Autor / współautorzy: Żerelik Rościsław

Tytuł: Sobótka - miasto kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w średniowieczu

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6-8 V 1999 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Series I, Colloquia, 4

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław-Opole

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR)

Rok / lata wydania: 2000

Strony: s. 187-198

Inne z tej serii