Źródło:
Nierzwicka Magdalena, Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, [w:] Dariusz Aleksander Dekański, Bernard A. Grenz, Alicja Słyszewska, Andrzej M. Wyrwa (red.), Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Pelplin - 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pelplin-Tczew, Bernardinum; Starostwo Powiatowe [w Tczewie], 2002, s. 169-197

Wprowadzono: 24.02.2015 13:30 | Ost. aktualizacja: 24.03.2016 11:48

Autor / współautorzy: Nierzwicka Magdalena

Tytuł: Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Redaktor / współredaktorzy: Dariusz Aleksander Dekański, Bernard A. Grenz, Alicja Słyszewska, Andrzej M. Wyrwa

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Pelplin - 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespół do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce / miejsca wydania: Pelplin-Tczew

Oficyna wydawnicza: Bernardinum; Starostwo Powiatowe [w Tczewie]

Rok / lata wydania: 2002

Strony: s. 169-197