Źródło:
Grążawski Józef, Franciszkanie w Brodnicy nad Drwęcą w latach 1750-1831, [w:] Kazimierz Grążawski (red.), Szkice brodnickie, t. 2, Brodnica, Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej, 1993, s. 185-217

Wprowadzono: 26.02.2015 15:01 | Ost. aktualizacja: 26.02.2015 15:01

Autor / współautorzy: Grążawski Józef

Tytuł: Franciszkanie w Brodnicy nad Drwęcą w latach 1750-1831

Redaktor / współredaktorzy: Kazimierz Grążawski

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Szkice brodnickie

Tom / tomy oraz część / części: t. 2

Miejsce / miejsca wydania: Brodnica

Oficyna wydawnicza: Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej

Rok / lata wydania: 1993

Strony: s. 185-217