Źródło:
Jasiński Tomasz, Znaczenie toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie podług urzędowych akt i miejscowych podań, „Studia Peplińskie”, 18, 1987, s. 343-347

Wprowadzono: 26.02.2015 15:07 | Ost. aktualizacja: 26.02.2015 15:07

Autor / współautorzy: Jasiński Tomasz

Tytuł: Znaczenie toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie podług urzędowych akt i miejscowych podań

Czasopismo: Studia Peplińskie

Rocznik / tom: 18

Rok: 1987

Strony: s. 343-347