Źródło:
Haftka Mieczysław, Jesionowski Bernard, Architektura klasztoru dominikanów w Tczewie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, [w:] Dariusz A. Dekański, Andrzej Gołembnik, Marek Grubka (red.), Dominikanie. Gdańsk - Polska - Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej pt.: Gdańskie i europejskie dziedzictwo - zakon Dominikanów w dziejach Gdańska zorganizowanej przez Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 775-lecia powstania klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku (9-10 maja 2002), Gdańsk-Pelplin, Dominikańskie Centrum św. Jacka; Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2003, s. 335-342

Wprowadzono: 26.02.2015 15:16 | Ost. aktualizacja: 26.02.2015 15:16

Autor / współautorzy: Haftka Mieczysław, Jesionowski Bernard

Tytuł: Architektura klasztoru dominikanów w Tczewie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych

Redaktor / współredaktorzy: Dariusz A. Dekański, Andrzej Gołembnik, Marek Grubka

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Dominikanie. Gdańsk - Polska - Europa. Materiały z konferencji międzynarodowej pt.: Gdańskie i europejskie dziedzictwo - zakon Dominikanów w dziejach Gdańska zorganizowanej przez Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 775-lecia powstania klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku (9-10 maja 2002)

Miejsce / miejsca wydania: Gdańsk-Pelplin

Oficyna wydawnicza: Dominikańskie Centrum św. Jacka; Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum"

Rok / lata wydania: 2003

Strony: s. 335-342