Źródło:
Mączewska Katarzyna, Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła, [w:] Maria Kałamajska-Saeed (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2), t. 3: Miasto Słonim, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, ss. 218, [2]

Wprowadzono: 11.03.2015 13:03 | Ost. aktualizacja: 17.03.2015 15:28

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Mączewska Katarzyna

Tytuł: Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła

Redaktor / współredaktorzy: Maria Kałamajska-Saeed

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego

Seria / seria i podserie: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2

Tom / tomy oraz część / części: t. 3: Miasto Słonim

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Międzynarodowe Centrum Kultury

Rok / lata wydania: 2013

Strony: ss. 218, [2]