Źródło:
Derwich Marek, Edykt kasacyjny króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r.: edycja i tłumaczenie, [w:] Marek Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, (Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II), t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014, s. 19-22

Wprowadzono: 30.03.2015 13:54 | Ost. aktualizacja: 01.10.2015 23:33

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Derwich Marek

Tytuł: Edykt kasacyjny króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r.: edycja i tłumaczenie

Redaktor / współredaktorzy: Marek Derwich

Seria / seria i podserie: Opera ad Historiam Monasticam Spectantiam, Series I, Colloquia, 8/II

Tom / tomy oraz część / części: t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych-Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rok / lata wydania: 2014

Strony: s. 19-22

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

[Summary: The dissolution edict of the Prussian king Frederick William III of 30 October 1810: edition and translation, p. 22]

Inne z tej serii