Źródło:
Derwich Marek, Klasztory i mnisi [Monasteries and monks], (A to Polska właśnie), Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004, ss. 280

Wprowadzono: 08.10.2013 14:23 | Ost. aktualizacja: 13.11.2016 12:46

Autor / współautorzy: Derwich Marek

Tytuł: Klasztory i mnisi [Monasteries and monks]

Seria / seria i podserie: A to Polska właśnie

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Dolnośląskie

Rok / lata wydania: 2004

Strony: ss. 280

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

Rozdz. VIII: Kryzys i odrodzenie, s. 179-212 [o epoce kasat, kasatach i odnowie] [QUAM, 9, s. 332 Monasteries and Monks]