Źródło:
Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650–1810/12 = Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum Wratislaviensium occurentis 1650–1810/12, oprac. Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, wstęp Stanisław Jujeczka, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 2014, ss. 804, 26 tab., 3 indeksy: miejsc pochodzenia ordynandów, tytułów oraz rzeczowy, spisy treści w języku polskim, łacińskim i niemieckim, wstęp w języku polskim i niemieckim

Wprowadzono: 02.04.2015 14:16 | Ost. aktualizacja: 01.10.2015 09:36

Rodzaj pracy: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Tytuł: Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650–1810/12 = Catalogus cleri saecularis regularisque in libris ordinationum episcoporum Wratislaviensium occurentis 1650–1810/12

Strony: ss. 804, 26 tab., 3 indeksy: miejsc pochodzenia ordynandów, tytułów oraz rzeczowy, spisy treści w języku polskim, łacińskim i niemieckim, wstęp w języku polskim i niemieckim

Wydawca / współwydawcy: oprac. Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, wstęp Stanisław Jujeczka

Miejsce / miejsca wydania: Wrocław

Oficyna wydawnicza: Uniwersytet Wrocławski

Rok / lata wydania: 2014