Źródło:
Steinsträßer Inge, Grüssau. 1810-2010. Kloster im Geiste alten grüssauer Tradition = Krzeszów. 1810-2010. Klasztor w duchu starej krzeszowskiej tradycji, [w:] Nicola Remig, Inge Steinsträßer (red.), Ausstellungskatalog "Klosterdämmerung": 200 Jahre Säkularisation in Schlesien am Beispiel der Zisterzienserklöster = Katalog wystawy "Zmierzch klasztorów": 200 lat sekularyzacji na Śląsku na przykładzie klasztorów cystersów, Königswinter-Heisterbacherrott, Haus Schlesien, 2011, s. 102–105

Wprowadzono: 18.05.2015 14:36 | Ost. aktualizacja: 02.10.2015 00:37

Rodzaj pracy: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Autor / współautorzy: Steinsträßer Inge

Tytuł: Grüssau. 1810-2010. Kloster im Geiste alten grüssauer Tradition = Krzeszów. 1810-2010. Klasztor w duchu starej krzeszowskiej tradycji

Redaktor / współredaktorzy: Nicola Remig, Inge Steinsträßer

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Ausstellungskatalog "Klosterdämmerung": 200 Jahre Säkularisation in Schlesien am Beispiel der Zisterzienserklöster = Katalog wystawy "Zmierzch klasztorów": 200 lat sekularyzacji na Śląsku na przykładzie klasztorów cystersów

Miejsce / miejsca wydania: Königswinter-Heisterbacherrott

Oficyna wydawnicza: Haus Schlesien

Rok / lata wydania: 2011

Strony: s. 102–105

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

tłumaczenie na język polski Edward Borowski