Źródło:
Swastek Józef, Działalność zakonodawcza sługi bożej Gabrieli Klausa (1870-1942), założycielki Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa, [w:] Teresa Kulak (red.), Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków: studia historyczne ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 344–353

Wprowadzono: 18.05.2015 15:23 | Ost. aktualizacja: 02.10.2015 00:42

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy

Autor / współautorzy: Swastek Józef

Tytuł: Działalność zakonodawcza sługi bożej Gabrieli Klausa (1870-1942), założycielki Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa

Redaktor / współredaktorzy: Teresa Kulak

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków: studia historyczne ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Miejsce / miejsca wydania: Toruń

Oficyna wydawnicza: Wydawnictwo Adam Marszałek

Rok / lata wydania: 2008

Strony: s. 344–353