Źródło:
Kwiecień Marcin, Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 10, 2007, s. 361-377

Wprowadzono: 05.08.2015 20:51 | Ost. aktualizacja: 05.08.2015 20:51

Autor / współautorzy: Kwiecień Marcin

Tytuł: Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790)

Czasopismo: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Rocznik / tom: 10

Rok: 2007

Strony: s. 361-377