Źródło:
Zbudniewek Janusz, Kopiarze dokumentów zakonu Paulinów w Polsce do końca XVII wieku, Lublin, Ośrodek ABMK KUL, 1977, ss. 194

Wprowadzono: 19.03.2014 14:57 | Ost. aktualizacja: 16.01.2015 17:59

Autor / współautorzy: Zbudniewek Janusz

Tytuł: Kopiarze dokumentów zakonu Paulinów w Polsce do końca XVII wieku

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Ośrodek ABMK KUL

Rok / lata wydania: 1977

Strony: ss. 194