Źródło:
Gach Piotr Paweł, Popowstaniowa kasata klasztorów w guberniach zachodnich cesarstwa rosyjskiego w 1832 roku, „Roczniki Humanistyczne”, 28, 1980, 2, s. 191-213

Wprowadzono: 14.08.2015 19:24 | Ost. aktualizacja: 14.08.2015 19:24

Autor / współautorzy: Gach Piotr Paweł

Tytuł: Popowstaniowa kasata klasztorów w guberniach zachodnich cesarstwa rosyjskiego w 1832 roku

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik / tom: 28

Rok: 1980

Numer / zeszyt: 2

Strony: s. 191-213