Źródło:
Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 2: Rękopisy: (dokończenie) = Catalogus Archivi Provinciae Ordinis Fratrum Minorum (Bernardinorum) Cracoviae, Pars 2: Manuscripta: (absolvitur), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 5, 1962, s. 13-210

Wprowadzono: 20.03.2014 13:03 | Ost. aktualizacja: 09.02.2015 10:05

Rodzaj pracy: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Autor / współautorzy: Wyczawski Hieronim Eugeniusz

Tytuł: Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 2: Rękopisy: (dokończenie) = Catalogus Archivi Provinciae Ordinis Fratrum Minorum (Bernardinorum) Cracoviae, Pars 2: Manuscripta: (absolvitur)

Czasopismo: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Rocznik / tom: 5

Rok: 1962

Strony: s. 13-210