Źródło:
Buczyło Andrzej, Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zesp. Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 205-219

Wprowadzono: 19.08.2015 09:37 | Ost. aktualizacja: 16.03.2017 10:20

Rodzaj pracy: Bibliografia / przeglądowy
Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Autor / współautorzy: Buczyło Andrzej

Tytuł: Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zesp. Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Czasopismo: Hereditas Monasteriorum

Rocznik / tom: 4

Rok: 2014

Strony: s. 205-219

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

4 tab. [An inventory of archive material relating to monasteries and religious orders in the “Directorate General. Department of New East Prussia” fonds kept in the Central Archives of Historical Records in Warsaw, p. 219]

Dokument elektroniczny