Źródło:
Laukaitytė Regina, Zakony i zgromadzenia zakonne na Litwie w XX wieku, [w:] Gapski Henryk, Kłoczowski Jerzy (red.), Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X–XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt.: "Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek", Lublin, 25-27 listopada 1993, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999, s. 375–383

Wprowadzono: 19.08.2015 22:22 | Ost. aktualizacja: 19.08.2015 22:29

Autor / współautorzy: Laukaitytė Regina

Tytuł: Zakony i zgromadzenia zakonne na Litwie w XX wieku

Redaktor / współredaktorzy: Gapski Henryk, Kłoczowski Jerzy

Tytuł pracy zbiorowej / książki: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X–XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt.: "Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek", Lublin, 25-27 listopada 1993

Miejsce / miejsca wydania: Lublin

Oficyna wydawnicza: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Rok / lata wydania: 1999

Strony: s. 375–383