Źródło:
Adolfina Dzierżak SM, Stanisława Motyka SM, Władysław Bomba CM, Jan Dukała CM (red.), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002), t. 2: Prowincja krakowska. Prowincja litewska. Biografie, Kraków, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, 2002, ss. 680

Wprowadzono: 13.09.2015 21:04 | Ost. aktualizacja: 13.09.2015 21:04

Tytuł: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002)

Redaktor / współredaktorzy: Adolfina Dzierżak SM, Stanisława Motyka SM, Władysław Bomba CM, Jan Dukała CM

Tom / tomy oraz część / części: t. 2: Prowincja krakowska. Prowincja litewska. Biografie

Miejsce / miejsca wydania: Kraków

Oficyna wydawnicza: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”

Rok / lata wydania: 2002

Strony: ss. 680

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

11 tab., 98 il., indeksy geograficzny i osobowy, aneksy, bibliografia