Źródło:
Abramowicz Andrzej, Kąsinowski Antoni, Nadolski Andrzej, Poklewski Tadeusz, Łęczyckie opactwo Panny Marii w świetle badań z lat 1954-1956 , (Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna , 4), Łódź, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 1960, ss. 150

Wprowadzono: 15.09.2015 23:19 | Ost. aktualizacja: 15.09.2015 23:19

Autor / współautorzy: Abramowicz Andrzej, Kąsinowski Antoni, Nadolski Andrzej, Poklewski Tadeusz

Tytuł: Łęczyckie opactwo Panny Marii w świetle badań z lat 1954-1956

Seria / seria i podserie: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna , 4

Miejsce / miejsca wydania: Łódź

Oficyna wydawnicza: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne

Rok / lata wydania: 1960

Strony: ss. 150

Dodatkowa informacja dla czytelnika:

2 tab., 88 il., streszczenie w języku angielskim + 13 il. na wkładkach